MTG-I1 Aspot image

Ny generation vädersatelliter ger större möjlighet att förutsäga extremväder

 

Preliminära data från den nya MTG-I1-satelliten, den första i en ny generation meteorologiska satelliter för bättre övervakning och prognostisering av svåra väderhändelser, är hisnande.

MTG-I1 Aspot image
MTG-I1 Aspot image

Utvecklingen utlovar något av en revolution när det gäller att bättre kunna förutse och följa extrema väderhändelser.

Last Updated

11 September 2023

Published on

11 September 2023

I takt med att kalibreringen och valideringen av satelliten och markmottagningen fortskrider kan ny data tas fram och analyseras. Särskilt kombinerandet av data från de två huvudinstrumenten på satelliten, Flexible Combined Imager (FCI) och blixtsensorn Lightning Imager (LI) ger helt nya möjligheter till främst animationer som visar väderutvecklingen. De första animationerna ger oss en försmak av systemets framtida avtryck.

"Animationerna visar hur kombinationen av de två instrumenten kommer att revolutionera de korta prognoserna och övervakningen av kraftiga åskväder", förklarar Phil Evans, generaldirektör för EUMETSAT. Jag är oerhört imponerad och ser fram emot alla innovativa applikationer som kommer att komma från dessa data när de blir operationella."

Både FCI:s högupplösta synliga och infraröda kanaler möjliggör exakt observation och karakterisering av moln och åskväder såväl dag- som nattetid, medan Lightning Imager upptäcker blixtaktivitet som en indikator på stark turbulens och luftrörelser i atmosfären.

När MTG-I1 är i full drift kommer satelliten ge meteorologer och forskare möjlighet att övervaka extrema väderhändelser med en helt ny noggrannhet. Nya och mer precisa data från satelliten kommer att göra väderprognosmodellerna betydligt mer exakta, vilket i sin tur ökar tillförlitligheten hos tidiga varningar i samband med extrema väderhändelser. Därmed ökar förmågan att skydda liv och egendom.

"Det europeiska samarbetet kring satellitdata är avgörande för SMHI och vi ser fram emot att följa implementeringen av MTG-I1. En prognosmeteorolog förlitar sig alltid på information från väderobservationer, särskilt i situationer med snabb väderutveckling och av extrema väderhändelser. Informationen måste vara korrekt och med hög upplösning för att fånga lokala fenomen. Detta är något som MTG-I1 kommer att kunna tillhandahålla", säger Håkan Wirtén, generaldirektör, SMHI.

Ovädret Hans svepte nyligen genom Sverige, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen och Norge och orsakade extrema nederbördsmängder, farliga jordskred, omfattande översvämningar och försatte hela regioner i fara.

MTG-I1-animationen med ovädret Hans visar hur varm och fuktig luft från södra Europa kolliderade med kallare luft i Skandinavien, vilket resulterade i massiva åskväder. Flödet av energi och fuktighet fortsatte varför stormen varade flera dagar med kraftiga regn och starka vindar.

Extrema väderhändelser kommer sannolikt att bli allt vanligare när jordens klimat fortsätter att förändras. Fritt tillgängliga, aktuella och högupplösta globala jordobservationsdata, såsom de som dagligen distribueras av Eumetsat, kommer att spela en allt viktigare roll för hur vi skyddar våra samhällen från sådana risker.

Satelliten MTG-I1 sköts upp den 13 december 2022. Den opereras av Eumetsat från huvudkontoret i Darmstadt, Tyskland. Satelliten upphandlades av den europeiska rymdorganisationen ESA för att motsvara krav från Eumetsat i samråd med meteorologiska tjänster i dess medlemsstater. Thales Alenia Space (Frankrike), MTGs huvudentreprenör, byggde bildinstrumentet Flexible Combined Imager och integrerade det på satelliten MTG-I1, till vilken OHB (Tyskland) levererade plattformen. Lightning Imager utvecklades av Leonardo (Italien).


Om EUMETSAT

Eumetsat, Europas meteorologiska satellitorganisation, övervakar väder och klimat från rymden. Eumetsat har sitt säte i Darmstadt i Tyskland och förser dess 30 medlemsländer med meteorologiska bilder och data för som är nödvändiga för att hålla deras samhällen säkra och med nytta för kritiska sektorer i samhällsekonomin.

Eumetsaqs 30 medlemsländer är: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbritannien.

För mer information, se EUMETSAT:s hemsida.

Presskontakt EUMETSAT:
Tel : +49 6151 807 7320
Email: @email 
www.eumetsat.int